L’Almodí

L’Almodí es va construir sobre l’Alcàsser musulmà a principis del segle XIV com a lloc de magatzematge i venda de blat. En origen tindria unes dimensions més reduïdes i se va anar ampliant al llarg dels segles XV i XVI fins a adquirir l’aspecte que hui té. El primitiu edifici tindria un pati central a cel obert i va ser a principis del segle XVII quan es va incorporar la coberta, donant-li la imatge de planta basilical que té en l’actualitat.

A l’interior es poden contemplar pintures murals de caràcter popular al·lusives a l’entrada de blat en la ciutat – històricament una de les majors preocupacions dels seus governants –, així com representacions dels sants patrons dels gremis que operaven en el comerç del gra.